1998 yılından beri gelişim ve dönüşüm işindeyiz.

İş hayatının daha akıllı, etkin ve huzurlu olabileceğine inanıyoruz.

Müşterilerimizin, stratejik niyetlerini gerçekleştirebilmeleri için çalışanlarını ortak hedeflere hizalamalarına, bağlılıklarını arttırmalarına ve geliştirmelerine yardım ederiz.

Mini Seanslar
Mini Seanslar
Kasım, 30, 2018
Güncel Gelişmeler
Mini Seanslar
Bu kadar değişimin olduğu zamanlarda bile bazı şeyler hala aynı kalabiliyor. Şensezgin Kurmuş’un eskimeyen programları şimdi 1-1,5 saatlik mini seanslar şeklinde: Kişisel sorumluluk, etki etkileme, karar tabanı oluşturma, kişisel finansını yönetme, geri bildirim ve zor konuşmaları yapabilme. İlginizi çektiyse gelin konuşalım. ...
Risk Yönetimi
Risk Yönetimi
Kasım, 30, 2018
Güncel Gelişmeler
Risk Yönetimi
Risk yönetimi bir bakış açısı. Her eve, şirkete, her seviyede yöneticiye, departmana, çalışana lazım. Türkiye’nin en iyi risk uzmanları ile risk yönetimi ile ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. ...
Geri Dönüşü Olmayan Yol
Geri Dönüşü Olmayan Yol
Aralık, 12, 2018
Güncel Gelişmeler
Geri Dönüşü Olmayan Yol
Kimim, ne yapmak istiyorum ve nasıl sorularına cevaplarınızı sadece 30 saatlik odaklı bir çalışma ile bulabilirsiniz. Gerçek amacınıza odaklanarak netlik kazanmanız için denenmiş, uygulamalı bir yöntemi başucunuza kadar getirdik. ...
Özel Tasarım Yeni Simülasyonlarımız
Özel Tasarım Yeni Simülasyonlarımız
Ocak, 11, 2019
Güncel Gelişmeler
Özel Tasarım Yeni Simülasyonlarımız
Bir rafineri ve petrokimya tesisini entegre olarak ele alan yeni simülasyon tasarımı üzerinde çalışıyoruz. Neredeyse bitmek üzere. Sırada sigorta, bankacılık ve perakendeye özel tasarımlarımız var. ...

Ne Yapıyoruz?

HİZALANMA

AYNI SAYFADA
OLMA
 

Hizalanma, yani hep birlikte aynı sayfada olma fasilitasyonlarımız, çalışanlarınızın stratejik amaçlarınızı anlamalarını, ortak bir hedefe odaklanmalarını, tercih edilen iş yapış şekillerini gözde canlandırmalarını, yeni yaklaşımları anlamalarını hatta geleceği birlikte tasarlama çalışmalarını içerir.

Müşterilerimiz Bize Hangi Sorularla Geliyor?

Şirket Strateji Toplantısı
Genişletilmiş liderlik ekibi olarak şirket strateji toplantımızı yapacağız. Yönetir misiniz?

Departman Strateji Toplantısı
Yeni dönemde departman vizyonumuzu tazelemek, stratejilerimize ve önceliklerimize karar vermek istiyoruz. Birlikte nasıl çalışacağımızı tekrar tasarlamamız gerek. Takım olarak daha da yakınlaşarak ve güçlenerek bu süreçten çıkmalıyız, yardımcı olur musunuz?

Kurban ve VUCA Dünyası
Bu dönemde kurban bakış açısından kurtulup kendimizi yenilememiz gerek. Nasıl işin içinden çıkalım?

Yeni Performans Yönetimi ve Sistemi
Performansa bakış açımızı, sistem ve süreçlerimizi yeniliyoruz. Çalışanlarımıza ve yöneticilerimize yeni performans yönetimi mantığını aşılamak, hedeflerle yönetim ve yaygınlaştırmayı başarmak istiyoruz. Nasıl ilerleyelim?

SAHİPLENME

GÜNDEME ALMA,
BENİMSEME
 

Sahiplenme fasilitasyonlarımız, kurum kültürünü kuvvetlendirme, şekillendirme, yeni gereklere göre biçimlendirme, fark yaratan itici güç haline getirme, dönüştürme çalışmala- rını içerir (örneğin; yeni yönetim kültürü, müşteri odaklı iş yapış şekilleri, operasyonel verimlilik anlayışı gibi).

Müşterilerimiz Bize Hangi Sorularla Geliyor?

Yeni Kültür
Şirketimizi yeniden yapılandırıyoruz. Yeni dönemde yeni iş yapış şekilleri kritik. Hep birlikte dönüşmemiz gerek. Yardımcı olabilir misiniz?

Yeni Yönetim Anlayışı
Her seviyede liderlerimizden artık başka beklentilerimiz var. Liderlerimiz vasıtasıyla kurum kültürümüzü yenilemek istiyoruz.

Key Account Kültürü
Key account management’a geçmek istiyoruz. Bütün şirketi bu yaklaşıma nasıl ısındırırız?

Toplantı Kültürü
Şu toplantı ortamlarımıza baksak, kaybettiğimiz zaman, harcadığımız enerji ve kırdığımız hevesleri dönüştürsek %15 etkinliğimiz minimum artar. Nasıl yapabiliriz?

GELİŞİM

BECERİ ve TUTUMLARLA
BESLEME, YETİŞTİRME

Gelişim, yöneticileri ve çalışanları yetiştirme, kritik durumlar için onları hazırlama çalışmalarını içerir (yöneticileri her seviyeye özel farklılaşmış liderlik becerileri ile donatma, tüm çalışanlara iş algısı ve stratejik bakış açısı, finansal ve ticari zeka, stratejik etki ve ilişki yönetimi, kendini ve başkalarını anlama, ortaya koyma gibi iş hayatının kritik becerilerini kazandırma gibi).Müşterilerimiz Bize Hangi Sorularla Geliyor?

Liderlik Kademelerinde Geçiş
Şu anda yeni fonksiyon yönetimine/ilk kademe yöneticiliğe geçmiş arkadaşlarımız var. Bu dönüşü en az zararla başarmalarını nasıl sağlayabiliriz?

Sayılardan Anlamak
Çalışanlarımızın sayılardan anladığından pek emin değilim. Yıllık rapordan heyecan duyma, yaptıkları hareketlerin nelere dönüştüğünü idrak etmelerine nasıl yardımcı olabiliriz?

Konumlandırma, Etki ve Sunum
Bizim departmanın diğer departmanlar nezdinde konumlandırılması hoşumuza gitmiyor. İtibarımızı hep birlikte artırmak arzusundayız. Nasıl kendimizi geliştirebiliriz?

Departmanlar Arası İş Birliği
Pazarlama ve satış birbirine giriyor. Kendi tarafını değil, bütünü görüp departmanı bir kar merkezi haline getirmeleri gerek. Bunu yapabilecek anlayışa nasıl getirebiliriz?

Nasıl Yapıyoruz?

3 Temel İnancımız:

 1. Her ortam, durum, iş ve müşteri birbirinden farklı ve özgündür.
 2. “Bir şeyi ben söylediğimde benim doğrumdur. Kendin keşfettiğinde senin doğrun olur.”
 3. Yöneticiler ve çalışanlar doğru araç ve yaklaşımlarla desteklendiğinde
  iş hayatı daha akıllı, etkin ve huzurlu olabilir.

Bu güçlü inancımız sebebiyle tüm gelişim ve değişim faaliyetlerimizi  keşfederek öğrenme yaklaşımı ve karma yöntemler ile tasarlarız.

Tüm bunları yaparken aşağıdaki araçlardan faydalanırız:

Atölye
Ortak Akıl
Fasilitasyonları

Oyunlaştırma ve
İş Simülasyonları

Eğitim
Programları

Takip
Uygulamaları

Dijital
İçerik

Gelişim Programlarımız

 • Tümü
 • Danışman Yetiştirme
 • İletişim ve İş Birliği
 • Kişisel Konumlama ve Etkinlik
 • Liderlik
 • Satış ve Hizmet
 • Stratejik Bakış
Alışa Rehberlik Satış Becerileri

Müşteri ile olan etkileşimleri uzun vadeli iş birliği ve satış olarak en etkin şekilde sonuçlandırmak için gerekli temel tutum ve beceriler

Danışman Satıcı Yolculuğu

Ürün sunmaktan müşterinin stratejik ortağı olma yolunda gerekli tutum, davranış ve beceriler

Davranışsal Satış

Mevcut ve yeni müşterilerin davranış tercihlerini okuma ve o doğrultuda iletişim ve satış stratejileri üretme ile ilgili beceriler

Değişim Yönetimi

Değişim karşısında olumlu bir yaklaşım ile esneklik gösterebilmenin ne olduğunu anlama, değişimi yönetme ve başa çıkabilme yöntemleri

Eğitimcinin Eğitimi

Yetişkin öğrenimine rehberlik, katılımcılarda davranış değişikliği yaratacak gelişim yolunu tasarlama ve sahneye koyma ile ilgili temel bilgi ve beceriler

Engelleri Fırsatlara Dönüştürme Yolları

Kısıtlar altında başka türlü düşünebilme, farklı, alternatif ve yaratıcı yollar yaratabilme pratiği

Etkili İletişim ve İş Birliği

Davranış tercihlerinden faydalanarak, başkalarını takdir ederek, başkalarının iş birliğini kazanarak birlikte sonuç üretmenin yolları

Geri Bildirim

Kritik iletişim ortamlarını etkin kurgulama ve yönetmenin, anlık geri bildirimleri ve düzenli birebirleri, katılımcı, değer veren, geliştiren, iş birliğini teşvik eden bir şekilde yapabilmenin, cesur görüşmelerden korkmamanın yolları 

İletişimde Profesyonelleşme

İletişimde mükemmelleşmenin bileşenlerini gözde canlandırma, daha ileri seviyede iletişim, anlayış ve ilişki geliştirecek ipuçlarını yakalama

İlk 90 Gün Yöneticiliğe Hazırlık

Birinci seviye yönetim havuzuna aday olan yüksek performanslı potansiyel çalışanların, ilk defa yönetici olarak yeni rollerine atandıklarında liderlik anlamında bu role hazırlıklı başlamalarını sağlayacak gelişim danışmanlığı

Kişisel Liderlik ve Sorumluluk

Kişisel liderlik meselesi ile ilgili görüş oluşturma, sorumluluk kavramı, etkileşime girdiğimiz bireylerde olumlu intiba bırakma ve etkin ilişkiler kurmak için gerekli teknikler

Liderlik ve Ekip Yönetimi

Ekipleri, hizalama, geliştirme, kuruma bağlılıklarını artırmada yöneticinin rolü, şirket öncelikleri doğrultusunda ekipleri harekete geçirme ve performansı yönetmenin yolları

Müşteri Odaklılık

İç ve dış müşterilerin ihtiyaçlarını anlama karşılama ve takip etme performansımızı arttıracak tutum davranış ve beceriler ile tanışma

Performans Yönetimi

Olumlu performans ve diyalog kültürünü tetikleyecek şekilde çalışanların performanslarını ve gelişimlerini yakından takip edebilme, uzlaşma yoluyla beklentiler üzerinde el sıkışma, performansı başarıya ve sonuca yönlendirebilme ile ilgili temel kavram ve beceriler

Rubicon Liderlik Dönüşümü

Farklı bir liderlik olgunluğuna taşıyacak şekilde zihinsel, davranışsal ve duygusal olarak yaklaşımlarımızı gözden geçirme ve tazelenme süreci

Satışın Finansı

Şirket kaynaklarını atıl bırakmadan satışları artırabilme, son dakika taleplerine cevap verebilme bakış açısıyla, stokları uygun şekilde besleme ve üretimi yönlendirebilme, müşteri hizmetinin karlılık üzerindeki etkilerini analiz edebilme

Sektörel İş Simülasyonları

Bankacılık, FMCG, perakende, enerji, madencilik, sigorta, üretim, otomotiv, petrokimya, havaalanı işletmeciliği, hastane işletmeciliği gibi farklı  sektörlerin değer zincirini anlama, kritik göstergelerini bilme, rekabeti konuşabilme, büyük resmi anlama

Stratejik Algı ve Düşünme

Operasyonel işler ile şirket stratejileri arasında bağlantı kuracak algıyı besleme, stratejik bakış açısı kazanma, operasyonel işleri stratejik bakış açısı ile önceliklendirme ve yönetme ile ilgili kavram ve beceriler

Stratejik Etki Etkileme

Farklı görüşlerde olan kişileri aynı platforma çekebilme, yeni ve/veya büyük değişiklikleri kabul ettirebilmek için stratejik etki etkileme yöntemleri

Sunuş Becerileri

Topluluk önünde konuşma, sunuş yapma, kendini etkili şekilde ifade etme ve ikna etme ve her türlü günlük kritik anlardaki sözlü iletişimi etkileştirmenin püf noktaları

Takım Rehberi Oluşturma

Takım olarak yakınlaşma, birbirini anlama, ortak hedefte uzlaşma ve çalışma prensipleri üzerinde el sıkışma

Temel İş Simülasyonları

Bir işletmeyi yönetme işinin temellerini, nasıl değer yaratıldığını kavrama, her gün alınan kararın birbirleri üzerindeki ilişkilerini kavrayabilme, analitik düşünebilme, rakamlarla performansı analiz edebilme

Toplantı Yönetimi

Daha verimli, daha kısa sürede, tekrara düşmeden ilgili partiler ile sonuç odaklı etkin toplantıları yönetme prensip ve becerileri

Workshop Tasarımı ve Yönetimi

Bağımsız fasilitatörler olarak workshop kurgusu yapma, workshop sürecine rehberlik etme ile ilgili temel bilgi ve beceriler

Yetkinlik Bazlı Mülakat

Yetkinliğe dayalı mülakat görüşmesi hazırlama ve gerçekleştirme ile ilgili temel kavram ve yöntemler

Yöneticini Yönetmek

Yöneticinin tarzını (yönetsel ve iletişimsel) doğru okuyabilme, doğru yol yöntem ve yaklaşımları seçerek ilişkiyi sağlıklı yürütebilme, kendi hedefleri ile yöneticisinin hedeflerine nasıl katkıda bulunduğunu ilişkilendirebilmenin yolları

Yönetsel İletişim

Yönetim seviyesinde iletişim nedir, düştüğümüz tuzaklar neler, ne yapmalı, ne yapmamalı, gelişim için ipuçları

Zaman Yönetimi

Kendimizi arzu ettiğimiz sonuçları üretebilmek için organize etmenin yöntemi, kişisel karar tabanı oluşturabilmenin ve zamanı bu doğrultuda yönetebilmenin teknikleri

Global Ortağımız

Müşterilerimizle beraber olumlu sonuçlar üretirken, çok belirgin bir alanda daha çözüm üretmek üzere araştırma, geliştirme çalışmalarımız da devam ediyordu. 2007 yılında ise uluslararası ortağımız Business Today ve çok takdir ettiğimiz metodolojileri ile tanıştık.

Business Today, tamamen deneysel öğrenme ve gerçek hayata yansıtma üzerine kurulu, özel tasarım simülasyon metodolojisiyle bugün 33 ülkede 170’den fazla farklı simülasyon ile her seviyede iş anlayışı geliştirecek çözümler sunmakta.

BTI ile birlikte birçok müşterimize çözüm üretmeye başladık. Bu heyecanımızla uluslararası BTI camiasının en hızlı büyüyen bölgesel ortağı ve temsilcisi olduk.

www.businesstodaysimulations.com

BTI’yi Youtube’dan Takip Edin

Biz Kimiz?

Özel Tasarım

"Terzi İşi"
Her işin kendi şahsına münhasır olduğuna inanırız. Müşterilerimizin "özel" sorunlarına, "özel" çözümler geliştiririz.

İşe Yarar İş

"A'dan B'ye"
İnsanları geliştirerek ve dönüştürerek şirket strateji ve hedeflerinin hayata geçmesini sağlarız.

Stratejik Çözüm Ortağı

"Beklentileri Aşma"
Müşterilerimizle uzun yıllar birlikte çalışır, birbirimize ilham kaynağı olur, birlikte büyürüz.

Know-How & Uzmanlık

"20 Yıllık Birikim"
Yerli-yabancı çözüm ortaklarımız, iş hayatında deneyim sahibi yetkin danışmanlarımız, 20 yıllık birikim ve uzmanlığımızla fark yaratırız.

Değerlerimiz

Ekibimiz