propoganda

Propagandacılara dikkat!

“Eleştirinin olmadığı, konformizmin ve statükoculuğun belirleyici olduğu toplumlarda ve kültürlerde; düşünürlerin, entelektüellerin, aktivistlerin yerini propagandacılar alıyor. Düşünürlerimiz ve entelektüellerimiz olsaydı, bilinçli tercihler yapıyor ola ...

gamification

Gamification (oyunlaştırma)

Oyunlaştırma bilgi edinme, performans yükseltme, aidiyeti artırma gibi çeşitli amaçlara hizmet edebiliyor. Son zamanların bu gözde konusundan yöneticiler olarak yararlanmalıyız. Ama daha oyun oynamaya başlamadan bile, oyunlaştırmanın temel özelliklerini g ...

okuyun

Lütfen okuyun!

Yani bu mesajı değil, genel olarak “okuyun”. ‘’The core – and perhaps unexpected – thing that books do for us is to simplify. It sounds odd, because we think of literature as sophisticated. But there are powerful ways in which books organise, and clarify ...