jung

“What you resist not only resists but will grow in size.” Carl Jung

İnsan yetiştirirken de çocuk yetiştirirken de… Carl Jung’un Direnç Teorisi mutlu insanlara herhalde rehber olmuş: “what you resist not only resists but will grow in size” – karşı çıktığın şey, yok olmaz, direnir hatta daha da büyür. Genelde mutlu insanları doğru yapılmayan davranışları sürekli eleştirirken ya da şikâyet ederken görmezsiniz. Aksine cümleleri daha çok doğru yapılan davranışlara övgü şeklindedir. Belki de böylece etraflarında ve kendilerinde doğru davranışları teşvik ediyorlardır. Yani, evde sürekli toplanmayan yatağa odaklanmak yerine yatak toplanınca çocuğu ve davranışı övmek, işte sürekli yamuk basılan faturaya, teklife, düzeni bozulmuş depoya odaklanmak yerine düzgün basılan teklifi, formatı, depo düzenini övmek ve kişiye teşekkür etmek farklı bir odaklanma yaratacağı gibi istenen davranışı da daha fazla teşvik edecektir. Eğer değişime liderlik etmek istiyorsak belki de denenmesi gereken bir yöntem olabilir.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment